ARCHITECTENPLATFORM REGIO TILBURG

verkent, agendeert, stimuleert, enthousiasmeert en verbindt

Doelstelling

Het Architectenplatform Tilburg heeft tot doel de architectuur in het algemeen, maar die van de regio Tilburg in het bijzonder, onder de aandacht te brengen. Het Tilburgs Architectuur Film Festival en de samenwerking met het CAST zijn hier belangrijke componenten van.

Daarnaast tracht het voorwaarden te scheppen voor een goed ontwerp- en architectuurklimaat. Onder andere door een open gedachtewisseling tot stand te brengen met de gemeenten over actuele, ruimtelijke opgaven. Zowel gericht op de betreffende locaties, als op het beleid hieromtrent.

Het bouwkundig en architectuur onderwijs heeft de aandacht, maar ook de onderlinge relatie en kennisdeling.

De leden van het Architectenplatform vormen een goede afspiegeling van bureaus die in Tilburg en omstreken werkzaam zijn en kunnen derhalve meepraten en denken over hetgeen in de gemeenten speelt.

Het Architectenplatform Tilburg verkent, agendeert, stimuleert, enthousiasmeert en verbindt!

Leden

Frank van der Wiel

Van der Wiel architectuur

Jeroen Weijers

Van Oers Weijers architecten

Karin Groenen

KG architecture

Bram van de Sanden

Buro013

Herman van Berkum

Bureau van Berkum
Om lid te worden van het architectenplatform dien je ingeschreven te staan in het landelijk architectenregister en werkzaam te zijn in of binding te hebben met de regio Tilburg.

Contact

Telefoon (secretariaat)

013-203 22 92

Address

Nistelrodestraat 46 - 5045 MD Tilburg